Προγράμματα

  • Γυμνάσιο
  • Α' Λυκείου
  • Β' Λυκείου
  • Γ' Λυκείου
  • ΕΠΑΛ
  • Απόφοιτοι

Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου

ΓΥΜΝΑΣΙΟ: Η εκπαιδευτική βαθμίδα του Γυμνασίου είναι σημαντική, καθώς οι μαθητές έρχονται σε  ουσιαστική επαφή με τα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες και την Αρχαία και Νέα Ελληνική Γλώσσα. Το πρόγραμμα σπουδών, και των τριών τάξεων του Γυμνασίου, δεν αποσκοπεί στην προετοιμασία για την επόμενη μέρα, αλλά στην εμπέδωση των γνώσεων και την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για τη γνώση, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση των μαθητών στο Λύκειο.

Πρόγραμμα Σπουδών Ά Λυκείου

Α ΛΥΚΕΙΟΥ: Στόχος είναι οι μαθητές, που από το γυμνάσιο μεταβαίνουν σε μια εκπαιδευτική βαθμίδα υψηλότερων απαιτήσεων και βαθμού δυσκολίας, να καλύψουν κενά που έχουν δημιουργηθεί από τις γυμνασιακές τάξεις και να θεμελιώσουν βασικές γνώσεις στα μαθήματα στα οποία εξεταστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Πρόγραμμα Σπουδών ΄Β Λυκείου

Ουσιαστικά από τη Β Λυκείου ξεκινά η προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Οι μαθητές κατά τη φοίτησή τους στην τάξη αυτή επικεντρώνονται, ανάλογα με την Ομάδα Σπουδών, στα μαθήματα στα οποία θα διαγωνιστούν στις Πανελλήνιες, ώστε να κατακτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και να οργανώσουν τη μελέτη τους για να είναι πιο αποδοτική.

Παράλληλα, εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στη διάρκεια της χρονιάς θαξεκινήσει η διδασκαλία ύλης της Γ Λυκείου, προκειμένου οι μαθητές να εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις της επόμενης χρονιάς.

Πρόγραμμα Σπουδών ΄Γ Λυκείου

Η προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις αρχίζει με το εντατικό πρόγραμμα της θερινής περιόδου Β προς Γ Λυκείου που διαρκεί 6 εβδομάδες σκοπός του οποίου είναι οι μαθητές να εντοπίσουν ενδεχόμενα κενά αλλά και να καλύψουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της ύλης. Τον Σεπτέμβριο αρχίζει το χειμερινό πρόγραμμα μαθημάτων αφού πρώτα οι μαθητές αξιολογηθούν σε επαναληπτικά διαγωνίσματα στην ύλη που διδάχθηκαν τους θερινούς μήνες.
Στο πρόγραμμα σπουδών των φροντιστηρίων ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ οι ώρες των μαθημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο είναι αυξημένες. Έτσι, υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος ώστε να αφομοιώνουν οι μαθητές και να βελτιώνουν το γνωστικό τους επίπεδο, να εμβαθύνουν στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα, να διδαχθούν θέματα αυξημένης δυσκολίας και να επιλύσουν όσο το δυνατόν περισσότερες ασκήσεις. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζεται η δυνατότητα της έγκαιρης ολοκλήρωσης της ύλης και παρέχεται χρονικό περιθώριο δύο τουλάχιστον μηνών για τις τελικές επαναλήψεις για την τελική επιτυχία.

Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑΛ

Η προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις του Επαγγελματικού Λυκείου αρχίζει από τη Β τάξη με πρόγραμμα σπουδών εστιασμένο στα μαθήματα γενικής παιδείας (Άλγεβρα, Νέα Ελληνικά), τα οποία παραδοσιακά δυσκολεύουν τους υποψηφίους. Σε ό,τι αφορά τα μαθήματα ειδικότητας το χειμερινό πρόγραμμα προετοιμασίας της Γ τάξης επαρκεί για να καλυφθεί έγκαιρα η ύλη και να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος χρόνος για σφαιρική επανάληψη.

Πρόγραμμα Αποφοίτων ΄Γ Λυκείου

Κύλιση προς τα επάνω