Προγράμματα

Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου

Η εκπαιδευτική βαθμίδα του Γυμνασίου είναι σημαντική, καθώς οι μαθητές έρχονται σε  ουσιαστική επαφή με τα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες και την Αρχαία και Νέα Ελληνική Γλώσσα. Επειδή η φοίτηση στο Γυμνάσιο θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία των μαθητών στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα, το πρόγραμμα σπουδών, και των τριών τάξεων του Γυμνασίου, των φροντιστηρίων ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ αποσκοπεί στην εμπέδωση των γνώσεων στα βασικά μαθήματα και την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για τη γνώση, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση των μαθητών στο Λύκειο.

Πρόγραμμα Σπουδών Ά Λυκείου

Η Α Λυκείου είναι σημαντική, εφόσον σηματοδοτεί τη μετάβαση των μαθητών από το Γυμνάσιο σε μια εκπαιδευτική βαθμίδα υψηλότερων απαιτήσεων και βαθμού δυσκολίας. Αν και περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας, στην τάξη αυτή θεμελιώνονται οι βασικές γνώσεις στα μαθήματα στα οποία οι μαθητές θα κληθούν να εξεταστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ασφαλώς η επιλογή των μαθημάτων σχετίζεται με τη στόχευση των μαθητών στις επόμενες τάξεις.

Πρόγραμμα Σπουδών ΄Β Λυκείου

Ουσιαστικά από τη Β Λυκείου ξεκινά η προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Οι μαθητές κατά τη φοίτησή τους στην τάξη αυτή επικεντρώνονται, ανάλογα με την Ομάδα Σπουδών, στα μαθήματα στα οποία θα διαγωνιστούν στις Πανελλήνιες, ώστε να κατακτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και να οργανώσουν τη μελέτη τους για να είναι πιο αποδοτική.

Παράλληλα, εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στη διάρκεια της χρονιάς θαξεκινήσει η διδασκαλία ύλης της Γ Λυκείου, προκειμένου οι μαθητές να εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις της επόμενης χρονιάς.

Πρόγραμμα Σπουδών ΄Γ Λυκείου

Η προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις αρχίζει με το εντατικό πρόγραμμα της θερινής περιόδου Β προς Γ Λυκείου που διαρκεί 6 εβδομάδες σκοπός του οποίου είναι οι μαθητές να εντοπίσουν ενδεχόμενα κενά αλλά και να καλύψουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της ύλης. Τον Σεπτέμβριο αρχίζει το χειμερινό πρόγραμμα μαθημάτων αφού πρώτα οι μαθητές αξιολογηθούν σε επαναληπτικά διαγωνίσματα στην ύλη που διδάχθηκαν τους θερινούς μήνες.
Στο πρόγραμμα σπουδών των φροντιστηρίων ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ οι ώρες των μαθημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο είναι αυξημένες. Έτσι, υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος ώστε να αφομοιώνουν οι μαθητές και να βελτιώνουν το γνωστικό τους επίπεδο, να εμβαθύνουν στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα, να διδαχθούν θέματα αυξημένης δυσκολίας και να επιλύσουν όσο το δυνατόν περισσότερες ασκήσεις. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζεται η δυνατότητα της έγκαιρης ολοκλήρωσης της ύλης και παρέχεται χρονικό περιθώριο δύο τουλάχιστον μηνών για τις τελικές επαναλήψεις για την τελική επιτυχία.

Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑΛ

Η προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις του Επαγγελματικού Λυκείου αρχίζει από τη Β τάξη με πρόγραμμα σπουδών εστιασμένο στα μαθήματα γενικής παιδείας (Άλγεβρα, Νέα Ελληνικά), τα οποία παραδοσιακά δυσκολεύουν τους υποψηφίους. Σε ό,τι αφορά τα μαθήματα ειδικότητας το χειμερινό πρόγραμμα προετοιμασίας της Γ τάξης επαρκεί για να καλυφθεί έγκαιρα η ύλη και να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος χρόνος για σφαιρική επανάληψη.

Κύλιση προς τα επάνω